LTC - grondwerken, ondergrondse leidingen en boringen, inritten, containers, grondzuigwerken, veegwagen

Terrillaan 6
3550 Heusden-Zolder
telefoon 011/533 855
 
Welkom bij LTC grondwerken
 

Over LTC

Historiek

Na 10 jaar ervaring opgedaan te hebben voor het plaatsen van ondergrondse leidingen besloot Carlo Schepers in 1995 om LTC op te richten. Het doel was om een graafmachine met machinist aan te bieden. In 1997 wordt een tweede graafmachine aangekocht en wordt LTC bvba opgericht. Vanaf 1998 worden eigen werken aangenomen in de leidingbouw. Samen met de uitbreiding van de activiteiten groeit ook het personeelsbestand.
 

foto-ltc.jpg

Enkele peilers

 • 2006 Verhuis naar industriezone “De Schacht” naar nieuwbouw
 • 2007 Aankoop grondzuigwagen
 • 2010 Aankoop spoorzuigwagen, de énige in Belgie
 • 2012 Uitbreiding activiteiten met bouw en verbouwwerken van a tot z
 • 2013 Overname activiteiten, personeel en materialen van Eibli bvba uit Aarschot
 • 2015 Aankoop borstelvrachtwagen
 • 2016 Uitbreiding van terrein door aankoop langsliggende grond
 • 2017 Nieuwe werken voor Limburg.net één Recyclagepark
 • 2018 Verdere uitbreiding werken voor Limburg.net meerdere Recyclageparken
 • 2019 Aankoop nieuwe grondzuigwagen en twee borstelvrachtwagens
 • 2020 Uitbreiding bestaande bouw

 

Opdrachtgevers

LTC werkt voor particulieren, ondernemingen en openbare besturen.

 

Veiligheid

home-VCA.pngLTC behaalt in 2001 het VCA** certificaat.
Door het voortdurend streven naar verbetering van onze diensten is LTC BVBA gestart met het opzetten en implementeren van een veiligheidszorgsysteem volgens VCA**. Dit houdt in dat de projecten vooraf beoordeeld worden en dat er projectgebonden preventiemaatregelen genomen worden. Er worden standaard werkinstructies opgesteld voor de uitvoerders van taken met een relatief hoog risico.
Ook de veiligheid van derden garanderen en het voorkomen van schade en persoonlijk letsel behoort hiertoe. Om dit te voorkomen wordt er een risico-inventarisatie opgesteld waarbij een lijst van prioriteiten van de te nemen preventiemaatregelen gekoppeld wordt. Tevens beschikt LTC over een eigen veiligheidscoördinator die erover waakt dat de veiligheidsinstructies nageleefd worden en voor het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen.

 

Erkenningen

Voor openbare werken wordt ieder bedrijf ingedeeld in een categorie (= aard van het werk) en klasse (= grootte van het werk). LTC mag werken in uitvoeren volgens volgende categorieën en klasse.

 

Categorie Klasse Omschrijving
C 1 Wegenbouwkundige werken
C1 1 Gewone rioleringswerken
C2 5 Watervoorziening en leidingen leggen
C6 2 Sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven leggen, zonder aaneenkoppeling
D 5 Bouwwerken
D1 5 Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
E 2 Paalfunderingen, dam- en diepwanden
G 2 Draineerwerken
G3 1 Beplantingen
P1 1 Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie
P2 3 Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, en elektrische buiteninstallaties
P3 1 P3 Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
S1 1 Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen en databeheer