LTC - grondwerken, ondergrondse leidingen en boringen, inritten, containers, grondzuigwerken, veegwagen

Terrillaan 6
3550 Heusden-Zolder
telefoon 011/533 855
 
Welkom bij LTC grondwerken
 

Zuigwagen

Werking van de machine

 

zuigwagen1.png

 

Het te verplaatsen materiaal met een maximum grootte van 25 cm wordt opgezogen door de zuigmond. Het materiaal gaat door de zuigslang, die wordt bediend door de hydraulische arm, en belandt in de bunker door de diverse luchtkanalen. Het zware materiaal blijft grotendeels in de bunker liggen en de rest gaat via andere luchtkanalen en filters naar de ventilator. Deze ventilator geeft een luchtverplaatsing van 32 000 m per uur en levert een onderdruk van 40 000 Pa. Bij het kippen van de bunker met een maximum inhoud van 10 m in de container worden gelijktijdig de scheidingskamers en de filterruimte geledigd. De bediening van de machine gebeurt volledig met afstandsbediening.

 

zuigwagen2.png

 

Toepassingen

 

Nutsleidingen

Ongetwijfeld de grootste ergernis in deze sector is het beschadigen van ondergrondse leidingen. Door gebruik  e maken van de grondzuigwagen is er geen kans meer op beschadigingen. De grond wordt opgezogen en de stoepen blijven proper , bij regenweer geen modder die door de straten loopt.
Bij lekken op de waterleiding of plaatsen waar het gondwaterpeil hoog is kan men de grond, modder en water samen opzuigen en afvoeren, waardoor de werkplek proper blijft.

 

zuigwagen3.png

 

 

Grondwerken

Voor moeilijke bereikbare plaatsen, uitgraven van kelder in bestaande woning, bij zijwoningen waar men niet aan de achterzijde geraakt met een graafmachine.

 

Dakwerken

Ballast van daken halen kan nu zonder problemen.

 

zuigwagen4.png

 

 

Chemische en Petrochemische sector

Voor deze sector is het cruciaal dat er geen leidingen stuk gemaakt worden (afgraven van vervuilde grond na insijpeling ven chemische stoffen, stilstaan van machines). Hiervoor is de wagen speciaal uitgerust met een aarding de vonkenvanger op de uitlaat (met attesten). Het personeel is opgeleid met een basisveiligheidattest. Tevens is er een gasklep geplaatst op de vrachtwagen. Deze dient ervoor te zorgen dat de motor van de vrachtwagen stilvalt zodra deze gas binnenkrijgt via het luchtfilter.

 

zuigwagen5.png

 

 

Renovatie en bouw

Bij wapeningsnetten die vrij moeten gepikeerd worden of bedekt zijn met modder kunnen wij tussen de mazen van de netten zuigen. In gebouwen waar muren moeten weggebroken worden kunnen stenentot 25 cm worden weggezogen. In hoge gebouwen of plaatsen ver van de weg gelegen kan men tot 80 meter afstand grond en stenen wegzuigen. Funderingen in of onder bestaande gebouwen uitzuigen of vrijzuigen kan nu zonder probleem gebeuren.

 

zuigwagen6.png zuigwagen7.png

 

 

Groenvoorziening

Bomen zeer belangrijk. Bij werken in de nabijheid van bomen bestaat de kans op beschadiging van wortels. Met de zuigwagen kan men de grond tussen de wortels. Met de zuigwagen kan men de grond tussen de wortels verwijderen. Dit is ook belangrijk voor de besmetting van bomen, er kan een cirkel rond de boom gezogen worden die dan kan opgevuld worden met voor de boom noodzakelijke voedingsstoffen.

 

zuigwagen8.png

 

 

Modderstroom en overstroming

Ondergelopen kelders zorgen voor veel ongemak en schade. Een snel systeem voor deze leeg te maken is de grondzuigwagen. Hij zuigt modder en grond weg en kan deze kappen in containers zodat het ongemak tot een minimum beperkt blijft.

 

Voor
 Na
   
zuigwagen9.png zuigwagen10.png


 

Bruggen, tunnels, kabelgoten

Voor de reiniging van greppels of kabelgoten die moeilijk bereikbaar zijn zoals in tunnels of tussen bruggen.

 

zuigwagen11.png

 

 

Reiniging

Voor reiniging van bedrijven waar men veel afval tussen en onder transportbanden heeft. Bijvoorbeeld klinkerbedrijven, bedrijven die betonplaten maken, afvalverwerkingsbedrijven,

 

zuigwagen12.png

 

 

Studiebureau

Studiebureau’s dienen voor aanleg van riolen peilingen te maken naar bestaande toestanden, in dichtbevolkte gebieden is dit zeer moeilijk. Met de grongzuiger kan dit probleemloos gebeuren.

 

Diverse

 

Zuigen over muurtjes
 Zuigen over voetpad
   
zuigwagen13.png zuigwagen14.png